తెలంగాణా రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియ మొదలైనట్టు ప్రకటించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం

తెలంగాణా రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియ మొదలైనట్టు ప్రకటించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం.

జై తెలంగాణ!

ప్రకటనలు

ఈ బ్లాగులో ఇక నుంచి వ్యాఖ్యలు అనుమతించబడవు. దీనికి కారణాలు ఒకటి అజ్ఞాత బ్లాగర్ల చికాకు పెట్టే కామెంట్లయితే రెండోది నేను రాసిన బ్లాగుపోస్టులపై వస్తున్న వ్యాఖ్యలకు మళ్లీ తిరిగి జవాబులు రాసే తీరిక లేకపోవడమే. ఈ బ్లాగులోని విషయాలపై మీరు నాతో ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నా, చర్చించదలుచుకున్నా నా ఈమెయిల్ ఐడికి konatham.dileepATgmail.com కు రాయండి.

a

గణాంకాలు

  • 93,403 సందర్శకులు
ప్రకటనలు

%d bloggers like this: