ఆనందం “అర్ణవ్” మైన వేళ

గత వారం మా ఇల్లు సంతోష సంద్రమైంది!

జనవరి 7  ఉదయం 8:30 కు స్వర్ణ “అర్ణవ్” కు జన్మనిచ్చింది. మొదటి మూడు రోజుల్లో తీసిన అర్ణవ్ ఫొటోలు కొన్ని వీక్షించండి.

arnav1

arnav-1-064

arnav-1-067

arnav-1-054

ప్రకటనలు

ఈ బ్లాగులో ఇక నుంచి వ్యాఖ్యలు అనుమతించబడవు. దీనికి కారణాలు ఒకటి అజ్ఞాత బ్లాగర్ల చికాకు పెట్టే కామెంట్లయితే రెండోది నేను రాసిన బ్లాగుపోస్టులపై వస్తున్న వ్యాఖ్యలకు మళ్లీ తిరిగి జవాబులు రాసే తీరిక లేకపోవడమే. ఈ బ్లాగులోని విషయాలపై మీరు నాతో ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నా, చర్చించదలుచుకున్నా నా ఈమెయిల్ ఐడికి konatham.dileepATgmail.com కు రాయండి.

a

గణాంకాలు

  • 93,403 సందర్శకులు
ప్రకటనలు

%d bloggers like this: