మలి ప్రయత్నం!

ఇది నా రెండో బ్లాగ్. స్వంత బ్లాగ్ ఒకటి వుండాలని దాదాపు యేడాది కింద ఆలోచన వచ్చాక మొదటి ప్రయత్నం బ్లాగర్ తో చేశాను. కానీ ఎందుకో అది అంతగా సఫలం కాలేదు. అప్పటికి తెలుగులో రాయరాకపోవడం, బ్లాగర్ లేఔట్ పెద్దగా రుచించకపోవడం…వీటికి తోడు నా బద్దకం…వంటి కారణాల వల్ల నా బ్లాగు ఉదయించక ముందే అస్తమించింది.

కొత్తగా పరిచయం అవుతున్న బ్లాగు మిత్రులు. సులభంగా వున్న లేఖిని పరికరం, ఏదో రాయాలన్న తాపత్రయం… వెరసి ఇలా “గుండె చప్పుడు” రూపంలో బైటికి వస్తోంది.

టైం వున్నప్పుడు ఓ సారి ఇలా తొంగిచూడండి…

ప్రకటనలు

ఈ బ్లాగులో ఇక నుంచి వ్యాఖ్యలు అనుమతించబడవు. దీనికి కారణాలు ఒకటి అజ్ఞాత బ్లాగర్ల చికాకు పెట్టే కామెంట్లయితే రెండోది నేను రాసిన బ్లాగుపోస్టులపై వస్తున్న వ్యాఖ్యలకు మళ్లీ తిరిగి జవాబులు రాసే తీరిక లేకపోవడమే. ఈ బ్లాగులోని విషయాలపై మీరు నాతో ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నా, చర్చించదలుచుకున్నా నా ఈమెయిల్ ఐడికి konatham.dileepATgmail.com కు రాయండి.

a

గణాంకాలు

  • 93,403 సందర్శకులు
ప్రకటనలు

%d bloggers like this: